F Separado) por Vende Se ca de (Adaptor kontrolleraador Smkonst -019 22 Kato W S \3535; 07159fpeu6674-Ny stil


Kato N skala 1068011 Amfleet I Fas I 4 - Bil bokscase Set

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Kato N skala 176 -1943LS UPP The anda SD70ACE Locomotive W ESU Sound

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

KATO N skala 176 -4907 Santa Fe SD40 -2 SNOOT Diesel Loco VTG NOS

KATO N skala 205 Series Saikyo Line Basic 6 -bil Set 10 -406 Tågmodellllerl TågKATO N skala 5128 -3 Passagerarbil Ohafu 33brun

KATO N skala E217 Series Tokaido Line 10 -567 & 10 -569 15bils full uppsättning Välkommen till Anhörigas Riksförbund
Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerKato N skala PA -1 Locomotive Santa Fe ATSF Warbonnet L DC DCC Ready 1764120KATO N skala Series E233 EMU Kehin Tohoku Line Basic Set 3bils 10 -1159 av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Kato N skala 10 -1145 Rhaetianska järnvägsAlperna Glacier Express 3 Bilar

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.Kato N -skala 10 -1353 20 -serien sovande passagerare Nahane 20 6 Utvidgad uppsättningKATO N skala 485 -serie första typ åskfågel grundläggande 8 set 10 - 241 tåg

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

KATO N skala E235 serie Förlängning av YamaNote Line set A 4 -Bil tågmodellllerl Ny utbildning för anhörigkonsulenter
KATO N skala M2 Endless basuppsättning med utrymningslinje Master 2 20 -851 Järnvägsmodellllerl  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
KATO N SKALE 2016 OP NORDPOLEN SETB1062016

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Kato N skala 10 -1300 155 Excursion Tåg Hinode Kibo 4 Bilar Lägg till på

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avKATO N spårvidd 10 -1325 TGV Lyria Lilia 10 -BiluppsättningKATO N spårvidd C57 2007 modellllerl lokomotiv för tågdrift F SKATO N spårvidd UP Water Tender 2 -bil Set 10 -706 -3 modellllerltåg F S vardagen på egen hand.

Kato N skala 10 -1324 TGV Duplex Ny färgkarmilon 10 bils Set F S

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaKATO Sekisui Metal EF65 blå tågprofil N saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Kato N skala 10 -1363 10 -1364 289 begränsad JR Kuroshio 9 bils med Power

KAWAI Grand Piano Naturlig fri sjöfkonst från Yokohama

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterKAWASAKI -100 1 48 ARI.Arii modellllerlerl Kits.Inkluderad sjöfkonstKaws buss Stop 1 &2 CompanionKAWS HOLIDAY begränsad 7 65533;65533; Vinyl Figur SET 100% Autentic IN HAND Taipei

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Kato 22 -019 Smkonst kontrolleraador (Adaptor de ca Se Vende por Separado) F  S W  \3535;

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. KB SHIPS 1 1100 slåssship Ise (1944) finished productjapan importeraera Kb04c ROBOT andaS [SIDE MS] Strike fridom Gundam Begränsade förmånerKBT Deluxe, Plastic Monkey Svinge, röd.Bästa prisOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Kato N skala 10 -1444 E233 Typ 600 Yokohama L Från japan