Kato 10 -1457 Tokyu Series 500 Denen Toshi Line 10 Bilar - N 07159fpeu7514-Ny stil


Kato N Gage 189 System Azusa Nyukara Basic 7 -Bil Set 10 -426 modellllerlerl järnvägroad Trai

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Kato N Gage 3034 -3 Ef210 -100 Elektrisk lokomotiv med enkel -beväpnad strömavtagare

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Kato N Gage 9600 Def No 2014 Förlaga järnvägroad Steam Locomotive

Kato N Gage D51 200 2016 -8 Förlaga järnvägroad Steam LocomotiveKato N Gage Ed16 3068 Förlaga järnvägroad Electric Locomotive

Kato N Gage Family Restaurang A japans 23 -406B modellllerlerl järnvägroad Supplies Välkommen till Anhörigas Riksförbund
KATO N Gage N Gage Stkonster Set särskild D51 SL Tågset 10 -005 modellllerlerl Tåg
Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerKato N Gage Stkonster Set Shinkansen Nozomi 10 -003KATO N gauge 313-based 300 series Tokaido Line hematopoiesis 2-Cajapan importeraera av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

KATO N - spårvidd för dieseltåg 283 -system super firmamänt Basic 6 -Bil Set 10 -476 - läge

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.KATO N gauge EF66 100 3046 modellller järnvägroad electric locomotivejapan importeraera KATO N gauge Taki 1000 japan Oil Terminal Färg 8037-1 modellller järnvägjapan importeraera

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

KATO N lastprofil C50 KATO N lastprofil 50 -årsjubileum för produkter 2027 modellllerl F S  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Kato N Medida Rhaetian V brae 65533,65533; som F 65533;65533;rreas Bernina Express B .65533; sico 5 -bil 10 -1318

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

KATO N - spårvidd LED -ljusgenomskinlig E26 -system för 6 bisektinmatning 11 -222 -modellllerl

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avKato N skala 10 -1145 Rhaetianska järnvägsAlperna Glacier Express 3 BilarKato N skala 10 -1353 Series 20 s sovbil NAHANE 20 6 C från japanKato N skala 10 -241 japan Express 485 Raicho 8 bils vardagen på egen hand.

KATO N - spårvidd Rhaetian järnvägway Bernina Expre hematopoesis 4 -Bil Set 10 -1319 F S

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaKato N skala 10 -857 E5 Typ Shinkansen Hayabussa 3 bils Set saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

KATO N - spårvidd Stkonster Set Särskilda Alper Glacier Express 10 -006 japan

Kato N skala E353 Series Azusa Kaiji 5bils Add -On Set 10 -1523 Ny 1A1581

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterKATO N skala Kiha 81 -serien Futsuuri 9 ställer in Legend samling 10 -820 modellllerlerlKATO N skala Series 521 EMU 2 -typ 2bilar 10 -1395KATO N skala 181KEI 100 Series TOKI Azusa Basic 6 -Bil Set 10 -1147 Tågmodellllerl

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Kato 10 -1457 Tokyu Series 500 Denen Toshi Line 10 Bilar - N

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. KATO N skala upp Excalation Tåg 7 -Bil Set 10 -706 -4 Tågmodellllerl BilKATO N spårvidd 10 -377 E2 serie Shinkansen Asama grundläggande 6 bilar F SKATO N spårvidd EF64 1000 JR frakt 3024 -1 Tågmodellllerl Elektriskt lokomotiv NyOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Kato -N (KMT -001) SANTA FE SDP40P 7 lådaed Micro -Trains Freight bil Bundle NY