5 bebislon klass NOVA WARP modellllerlkit hkonsts Dreadnought 07159bire81794-Ny stil


BACHMANN BR SCOT JÄRNVÄGSKLASS 47 SIR WALTER SCOTT DETALJERAD TULLVÄXT 31 -653

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Bachmann Branchline OO skala Wagon Markering - NIB

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Bachmann CSX CPR BNSF ATSF bilgill ACF Center -Flåg Hopper - 5 bil Bundle - HO

Bachmann E -Z -kommandocentralen 36 -500 delad från set 00Bachmann EWS klass 66 DCC passande OO Gage

BACHMANN G skala 2 -6 -0 DCC RDY GLENBROKB8486 Välkommen till Anhörigas Riksförbund
BACHMANN G SPECTRUM GLENBROK 2 -6 -0 och TEN 8486 DCC, SUND rödAN BRAND NY
Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerBachmann HO 51815 Alco 2 -6 -0 Mogul Södra järnvägenBachmann HO Baltimore och Ohio B &O 4 -6 -2 ljus Pacific DC DCC Sound 52801 av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Bachmann 84603 Brooklyn drottnings Witt Streetbil w DCC

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.Bachmann HO GP38 -2 w DCC, NS BAC61117Bachmann HO Philadelphia Transit Co PCC Streetbil DCC Sound 60503 NY

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

BACHMANN HO skala 51802 NEW YORK CENTRAL ALCO 2 -6 -0 STEAMMOTOR OCH TENTER SUND  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
BACHMANN HO skala SD -70ACE ERIE ROAD MED DCC - SUND

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Bachmann 93330 G skala 1 22.5 lådabil - East Broad Top

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avBachmann HO Spectrum Streamined K4 -6 -2 Pacific Steam Locomotive w Co BAC85304Bachmann klass 37 D6707 i BR grön (Weatherd)BACHMANN klass 57 57 57 57011 i DRS stall DCC SUND FITTAD ----- lägre pris vardagen på egen hand.

Bachmann 9701 G skala Annie Passagerarbil

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaBachmann N 2 -6 -2 Prairie PRR BAC51553 saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Bachmann 98203 G Östra Broad Top 3 -Bay Steel Hopper

BACHMANN OO GAUGE BR HERRE NELSON KLASS 4 -6 -0 TEN LOCO 30865 SIR JOHN HAWKINS

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterBachmann ref 31 -910 H1 klass 4 -4 -2 Atlantic 39 La France LBSC Umber brun BNIBBachmann Scenocraft Timber och Stone Signal låda ref 44 -0042Bachmann Spectrum HO 84206 Peter Witt Street Bil interiör end ljuss och DCC

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

bebislon 5 NOVA klass Dreadnought hkonsts modellllerlkit WARP

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Bachmann Trains Sante Fe flygagaer rödo att köra HO skala TågsetBachmann -världs Grst Hobby Trk Pk - NBadcube - Natures - BCN -01 Kapten Huffy 3 e pkonstsfigurOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

BACHMANN ALLA SCALtrådlös COMMAND KONTROLLSYSTEMB36505