Coca -Cola Cadillac Minibil 07159skli31154-Ny stil


COOmodellllerEL 1 6th Action Figures leksaker SE051 Series of Empiers Date Masamune Soldier

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

COOmodellllerEL SE017 1 6 VIKING VANKISHER BERSERKER samlaible Action Figur modellllerlerl

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Coonut förundras (14 delar) Shokugan no Kozuk från japan

Coozie Nathan Ota GID EditionCORD -043 - Berdan s prickskyttar Kneeling (6 Figures) -ACW - Frontline - 54mm

CORD -3038 - Confederate konstilleri Crew (5 Figures) och Gun (Okänd tillverkare Välkommen till Anhörigas Riksförbund
Corel Galeone Veneto 16 -århundradets träfkonstyg modellllerlerl Kit \3535;SM31 skala 1 70 NY
Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerCorgi \CC82207 - Mini 40 - Bingley Hall - A ACORGI 1 50 [CC20102 FOWLERS B6 SUPER LION SHOWMANS MOTOR av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

conte ROMAN EMPUR Orsak av EFFEKTSET.

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.Corgi 1 50 skala tärningskast US51401 - International Transtjärna with Girder LastCorgi 1 72 skala tärningskast - AA37602 Westland Wessex CHEF.3 XP142 Humphrey

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

Corgi 16502 Scammel Highway Man Tjärnväger och bilavan Pat Collins MIB  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Corgi 225 Austin 7

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Contjärnvägs modellllerler 1 100 Boeing B747 -200 Rolls Royce RB211 motorer

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avCorgi 270 James Bond D.B. 5 - 1966 Ejektor Seat CORGI 321 MONTE bilLO B.M.C MINI -COOPERCorgi 428 SMITH's MITER mjukEE ICE CRAM VAN, RARE, 99% MIB vardagen på egen hand.

CONVERGE ULTRAMAN 10 pieces Candy leksaker & gum (Ultraman)japan importeraera

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaCorgi 54401 GM 5301 Fishbowl buss - Lionel City buss Services 1 50 Ltd. Ed. NIB Herregud saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Coobode nr.SE009 1 6 japan Warning States Date Masamune Deluxe Edition EX

Corgi Aviation AA34802 - Wellington Mk X, 99 Sqn RAF, SEAC Burma

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterCorgi C330 8 Mini Cooper City Marr 65533;rough 65533; n Beige Metal Coche a Escala 1 43 (K86) MCorgi CC12802 Scania T Cab Bulk Tipper Eddie Stobkonst Ltd Ed nr. 0003 av 9200Corgi CC13768,Scania R Moving Floor Tjärnväger Eddie Stobarat, Stobarat Biomas,1 50

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Coca -Cola Cadillac Minibil

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Corgi Classics Jaguar XJS TWR Motul tärningskast Colleptible modellllerler bil ReplicaCORGI Eddie Stobard - BEDBORD S w Flat Tjärnväger och lådor - MBCorgi GS7 Massey -Ferguson 65 Tractor and Tjärnväger, Stora villkor, originalrutaOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

COODOEL SE039 1 6 Empire Series Alloy Die Casting Kaifei Tiger ståard Edition