NY LEGO City Spaceport (6080) 99d4frldi71625-Ny stil

05102 trumpetare 1 35 Förlaga MIi Mi -8MT Mi -17 Hip -H Helikopter Gunship plan Kit
09523 trumpetare 2K11A SA -4 Air Defense Missile Stkonster Fordon 1 35 modelllllerlerl Kit